måndag, februari 22, 2021

Stillheten vid hygget...


Stillheten är totalen där vi står invid det nya hygget, i det märkvärdiga vinterljuset. Så sorgligt med den nedtagna skogen. Samtidigt går något trösterikt att finna med snön, som bäddat in landskapet, gjort det nytt och vackert. Som ett sår som fått sitt bandage...

Inga kommentarer: