tisdag, juni 22, 2021

Seglande över fälten...


Ängshöken seglar fram, jagande över rapsfälten.

måndag, juni 21, 2021

Berguvsmötet...


Den märkvärdiga uven på favoritplatsen invid bergväggen.

söndag, juni 20, 2021

Tornseglarens flykt...


Med sitt karaktäristiska läte far tornseglaren förbi framför solen.

lördag, juni 19, 2021

Rågeten mumsar...


Rågeten tar för sig av det nu höga gräset på ängen.

fredag, juni 18, 2021

Kungsfiskaren dyker...


Kungsfiskaren dyker i full fart, mot målet under vattenytan.

torsdag, juni 17, 2021

onsdag, juni 16, 2021

Betande älgtjur...


Älgtjuren betar av de späda försommarbladen.

tisdag, juni 15, 2021

Tjädermöte i den djupa skogen...


Ännu ett möte med tjädern, djupt inne i Kolmårdsskogarna.

måndag, juni 14, 2021

Ringtrasten igen...


Ännu en bild med ringtrasten på gräsmattan.

söndag, juni 13, 2021

Kattugglan i fönstret...


Glad att åter få uppleva kattugglan, på plats i det vackra fönstret.

lördag, juni 12, 2021

Ringtrasten...


Trasten stannar upp och avtecknas mot en spännande bakgrund.

fredag, juni 11, 2021

Dovhjort...


Dovhjort i trädens svalkande skugga.

torsdag, juni 10, 2021

Det stora och vackra fönstret...


Det stora och vackra fönstret, där de närliggande träden med tiden krossat en stor andel av rutorna. Till gagn för djurlivet...

onsdag, juni 09, 2021

Kronhjortar...


Kronhjortsmöte i sommarkvällen.

tisdag, juni 08, 2021

Slumrande uv...


Berguven slumrar till i morgonsolens första strålar.