lördag, december 04, 2021

Uppburrad för putsning...


Tjädertuppen sitter uppburrad för att putsa sig.

fredag, december 03, 2021

Glitter i fallet...


Glittrande blänk, från vatten och is i det lilla fallet.

torsdag, december 02, 2021

Höstfärgerna...


Njutbar höstfärgad palett på promenadslingan.

onsdag, december 01, 2021

Två örnar...


Två konkurrerande havsörnar sitter och spanar efter byten vid iskanten, denna bistra vinterdag.

tisdag, november 30, 2021

Rastande svan...


Sångsvan rastar på den mörka skogssjön.

måndag, november 29, 2021

Några sista näckrosblad...


Bjuder på en av de sista bilderna från höstens fotografering av näckrosblad. Bladen som blir färre och färre för var dag som går, då de förmultnar och sjunker mot botten av den mörka gölen. Här i en enkelexponering med rörelse...

söndag, november 28, 2021

Gråsälsmötet...


Mycket nyfiken gråsäl under skärgårdsturen i somras.

lördag, november 27, 2021

Höstmorgon med dimma...

Härligt dimmig morgon i den tätortsnära skogen.

fredag, november 26, 2021

Lilla pärlan...


Från pärlugglemötet i Kolmårdsskogen för ett år sedan.

torsdag, november 25, 2021

Hålla huvudet kallt...


Figur i mönstret i isen i den lilla pölen.

onsdag, november 24, 2021

Vajande lönnar...


Kraftig vind genom skogen och kring de små lönnarna.

tisdag, november 23, 2021

Talgoxen flyger...


Talgoxen flyger snabbt förbi den intensivt spanande hökugglan.

måndag, november 22, 2021

Mönster i isen...


Ismönster efter en klar och bister frostnatt.

söndag, november 21, 2021

Bland tallarna...


Stjärtmes uppe bland tallarna en gråmulen höstdag.

lördag, november 20, 2021

Sjörök från sjökanten...


Dimman dansar över sjön en kylig höstmorgon.