söndag, november 28, 2021

Gråsälsmötet...


Mycket nyfiken gråsäl under skärgårdsturen i somras.

lördag, november 27, 2021

Höstmorgon med dimma...

Härligt dimmig morgon i den tätortsnära skogen.

fredag, november 26, 2021

Lilla pärlan...


Från pärlugglemötet i Kolmårdsskogen för ett år sedan.

torsdag, november 25, 2021

Hålla huvudet kallt...


Figur i mönstret i isen i den lilla pölen.

onsdag, november 24, 2021

Vajande lönnar...


Kraftig vind genom skogen och kring de små lönnarna.

tisdag, november 23, 2021

Talgoxen flyger...


Talgoxen flyger snabbt förbi den intensivt spanande hökugglan.

måndag, november 22, 2021

Mönster i isen...


Ismönster efter en klar och bister frostnatt.

söndag, november 21, 2021

Bland tallarna...


Stjärtmes uppe bland tallarna en gråmulen höstdag.

lördag, november 20, 2021

Sjörök från sjökanten...


Dimman dansar över sjön en kylig höstmorgon.

fredag, november 19, 2021

Sparvugglan i mörkret...


Fint gryningsmöte med sparvugglan, som satt uppburrad i en gran.

torsdag, november 18, 2021

Utmanaren på spelplatsen...


Kronhjort genom vegetationen i gryningen samt dubbelexponering. En mindre hjort som försiktigt sökte sig allt närmare spelplatsens mitt...

onsdag, november 17, 2021

Bergsbranterna...


Den karga och spännande miljön vid bergets fot.

tisdag, november 16, 2021

Hökugglan igen...


Bland de kala lövträden får jag ännu en gång syn på hökugglan.

måndag, november 15, 2021

Höstkänslan...


Dubbelexponering nere vid den vackra skogsgölen.

söndag, november 14, 2021

Hökugglans middagsslummer...


I mer än en timme hade hökugglan flugit mellan träden och jagat efter möss. I detta träd fann den sedan oväntat tillfälle att stanna upp, burra upp sig och slumra till.

Vi fotografer stod förvånat på marken och betraktade det hela. En kyligt bister januarimorgon som jag minns med värme...