torsdag, oktober 05, 2023

På frostig mark...


Alldeles i kanten av gölen, på den frostnupna marken, landar den efter glidflykt genom skogen. Den vackra orrtuppen, som besöker spelplatsens arena...

Inga kommentarer: