söndag, oktober 29, 2023

I den täta granens dunkel...


I den täta skogen är det mörkt inne bland granens grenar. En bit upp, bland barrens virrvarr, landar en liten kungsfågel och betraktar mig... 

Inga kommentarer: