torsdag, oktober 19, 2023

Blå toner, tidig gryning...


Den tidiga gryningens blå toner över det stilla skogslandskapet. En bild med kraftig rörelse, mot slutet av exponeringen...

Inga kommentarer: