söndag, maj 14, 2023

Morgonputsning...


Gråhakedopping i morgonljus. Den solbelysta skogen reflekteras i vattnet, där den putsande doppingen kommer glidande...

Inga kommentarer: