måndag, maj 08, 2023

I slyskogen...


Möte med ett par älgar i den ännu om våren kala slyskogen. Här ögonkontakt med en av dem, en riktigt stirrande individ...

Inga kommentarer: