onsdag, april 05, 2023

Fågelliv vid gölen...


Vårmorgon med fågelliv vid den lilla skogsgölen. En sångsvan landar under ljudligt trumpetande och börjar beta i strandkanten. Kanadagässen tittar lojt på från förgrunden. Uppe på myrmarken i bakgrunden spelar orrtuppen med sina bubblande läten...

Inga kommentarer: