onsdag, mars 01, 2023

Stillhet och lappuggla...


Den fängslande lappugglan har landat i en av flera väldiga granar kring den lilla jaktmarken. Det är en mörk januarieftermiddag och knäpptyst där jag sitter. Utan att rubba stillheten vrider ugglan på huvudet, spanande och lyssnande, innan den till slut bestämmer sig och dyker ned mot sitt byte...

Inga kommentarer: