lördag, juni 25, 2022

Bland revorna...


Linnean blommar för fullt bland de små revorna i granskogen.

Inga kommentarer: