fredag, maj 22, 2020

Kvällstrumpet...

I skymningen börjar den ena av de två sångsvanarna att trumpeta. Det är som om den vill säga "här blir bra, här tar vi natt". När sången ekar ut mellan träden lugnar den ned sig, och lägger sig för att vila tillsammans med den andre...