söndag, juni 23, 2019

Råget i midsommaräng...

Rågeten står vaksamt kvar i den höga växtligheten på ängen.