fredag, mars 29, 2019

Trumperstötarna...

Tranornas trumpetande ekar över Kolmårdsskogens myrmarker.

2 kommentarer: