torsdag, september 06, 2018

Möte på strandängen...

Sankt Anna skärgård, augusti 2018.