torsdag, juli 20, 2023

Kohägern utmed strandkanten...

Kohägern flyger förbi utmed strandkanten och vidare bort över strandängarna. Ett lika hastigt som udda möte med denna raritet...

Inga kommentarer: