torsdag, april 04, 2024

Bland de väldiga ekarna...


Vid en av de väldiga ekarnas fot vilar rådjuren i gryningen. Det blå ljuset lyfts fram av morgondiset och känslan av stillhet är påtaglig...

Inga kommentarer: