lördag, december 30, 2023

Ekarna i vintermörkret...


Gamla ekar, i anslutning till odlingslandskapet. Riktiga individer, där i vintermörkret...

Inga kommentarer: