måndag, februari 06, 2023

Vinterbäckens framfart...


Vinterbäcken drar fram genom den mörka skogen med väldig kraft. En dubbelexponering, där jag försökt fånga känslan av att stå och betrakta bäckens framfart genom skogen, med sitt virvlande brus och vita skum...

Inga kommentarer: