torsdag, juni 10, 2021

Det stora och vackra fönstret...


Det stora och vackra fönstret, där de närliggande träden med tiden krossat en stor andel av rutorna. Till gagn för djurlivet...

Inga kommentarer: