torsdag, juni 15, 2023

Bland ekar och hasselsnår...


Vildsvinen uppehåller sig i gränsen mellan skog och fält. Här bland ekar och hasselsnår känner de sig trygga och hittar gott om mat...

Inga kommentarer: