lördag, december 04, 2021

Uppburrad för putsning...


Tjädertuppen sitter uppburrad för att putsa sig.

Inga kommentarer: