tisdag, juli 06, 2021

Älgkon med sin lilla kalv...


På lätt rangliga ben följer kalven sin mor, älgkon.

Inga kommentarer: