fredag, mars 26, 2021

Rastande sångsvanar...

På den svaga iskanten står ett sångsvanspar och vilar. Det är tidig morgon och solen är på väg upp över skogsbrynet. Plötsligt börjar den ena av svanarna trumpeta, har det blivit dags att flyga vidare? Som på en given signal tar de båda fart, jag ser dem lyfta och flyga bort, vidare norrut över skogarna...

Inga kommentarer: